วิสัยทัศน์

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตอบรับการมีอาชีพที่มั่นคง  และไทยแลนด์ 4.0