ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ที่อยู่ : 48 หมู่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โทรศัพท์ / โทรสาร  : 074-839-655
กด 2 :  กลุ่มบริหารวิชาการ
กด 3 :  สำนักงานผู้อำนวยการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ
กด 4 :  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)

tapae_tw2012@hotmail.com

เว็บไซต์ http://www.tpd.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/tpschool.net/

ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
https://sites.google.com/view/thapeapadungwit-school/

Posted in 9.1 and tagged .