ข้อมูลผู้บริหาร

นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โทรศัพท์ 093-5745-902
อีเมล์ : wongpanom@gmail.com

เว็ปไซด์ : https://sites.google.com/view/panomprai-director/home
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/pororpanomprai
ไอดีไลน์: rongpanomprai

 

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ  สุริยันยงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โทรศัพท์
อีเมล์ :