รอบรั้วโรงเรียน

obec_policy2565 1
obec_policy2565 2
obec_policy2565 3
obec_policy2565 4
obec_policy2565 5
obec_policy2565 6
obec_policy2565 7
obec_policy2565 8
previous arrow
next arrow

IFTE-64-4
IFTE-642
IFTE-64-1
IFTE-64-2
IFTE-64-3
previous arrow
next arrow

ข่าวการศึกษา

นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์


นางอรณี  จิเหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ผู้เยี่ยมชม(เริ่ม มกรา,63)

  • 0
  • 50
  • 52
  • 72,588

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประเทศไทย : ข้อมูลรายวัน