รอบรั้วโรงเรียน

obec_policy2565 1
obec_policy2565 2
obec_policy2565 3
obec_policy2565 4
obec_policy2565 5
obec_policy2565 6
obec_policy2565 7
obec_policy2565 8
previous arrow
next arrow

ข่าวการศึกษา

แบบประเมิน
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการสแกนหรือกดลิงค์ที่นี่

นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์


นางอรณี  จิเหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

IFTE-64-4
IFTE-642
IFTE-64-1
IFTE-64-2
IFTE-64-3
previous arrow
next arrow

เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน

ผู้เยี่ยมชม(เริ่ม มกรา,63)

  • 0
  • 49
  • 89
  • 172,724

ผู้ดูแลระบบ