ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLจังหวัดสตูล

Last Updated on 22 ธันวาคม 2023 by Administrator

1 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ส่งนายยาริด  ยาง๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสตูลเข้าประกวดแข่งขันระดับภาคต่อไป

Posted in ผลงานนักเรียน and tagged , .