คัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครังที่ 37

Last Updated on 13 มิถุนายน 2022 by Administrator

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครังที่ 37
รอบคัดเลือก 4 ภาค “สงขลาเกมส์”

                      1. เด็กชายอนุชา  โกบใบ                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3     เหรียญทองแดง      กีฬามวยไทยสมัครเล่น

                      2.นางสาวนุรอัยนาอ์  หมาดรา          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1     เหรียญเงิน              กีฬามวยไทยสมัครเล่น

                      3.นายณัฐพล  ช่วยชู                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2     เหรียญเงิน              กีฬามวยไทยสมัครเล่น

                      4.นายพีรพล  ศรีสุวรรณ์                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2     เหรียญทอง            กีฬาวูซู

                      5.นางสาวปลายฟ้า  นิมิตถวิล           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2     เหรียญเงิน              กีฬาปันจักสิลัต

                      6.นางสาวกรรณิการ์  นุ้ยโส๊ะ             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2      เหรียญเงิน              กีฬามวยไทยสมัครเล่น

                      7.นางสาวนริศรา  ติงสา                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3      เหรียญเงิน              กีฬามวยไทยสมัครเล่น

 

 

Posted in ผลงานนักเรียน and tagged , .