ค่ายคุณธรรม ปี 2565

26 พฤษภาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จัดค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมจันผา  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .