ลงนามถวายพระพร พระราชินี

Posted in ราชวงศ์ and tagged , .