ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Posted in ราชวงศ์ and tagged , .