“บริจาคโลหิต ด้วยใจแบ่งปัน”

Last Updated on 21 กรกฎาคม 2022 by ไวทยา สายเส็น

“บริจาคโลหิต ด้วยใจแบ่งปัน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกรับบริจาโลหิตเคลื่อนที่ ประจำปี 2565

ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์โดยมีคณะครู นักเรียนร่วมบริจาค

ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธอบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565

ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

 

 

Posted in ข่าวทั่วไป and tagged .