ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร

Last Updated on 31 มกราคม 2023 by Administrator

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษากับรางวัลที่ได้รับเนื่องในโอกาสวันครู อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประจำปีพุทธศักราช 2566

Posted in ข่าวทั่วไป, ผู้บริหารและบุคลากร and tagged .