บริจาคโลหิต

20 กรกฏาคม 2565  ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเพล่ากาชาด จังหวัดสตูล ณ หอประชุมจันทร์ผา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .