สรุปผลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 71

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. สงขลา สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

https://art71.vichakan.net/sm-ska4/modules/report/report_school_result_single.php?id=8&category_id=&category_name=

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .