คณะครูอบรมกฎหมายและคดีสัญจรสู่สถานศึกษา

Last Updated on 10 มิถุนายน 2024 by Administrator

ร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัย โครงการ “กลุ่มกฎหมายและคดีสัญจรสู่สถานศึกษา”
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา13.00 น.
นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์และว่าที่รต.สิทธิ สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัย โครงการ “กลุ่มกฎหมายและคดีสัญจรสู่สถานศึกษา”
โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา
Posted in ผู้บริหารและบุคลากร.