ศึกษาดูงานเรื่อง OBECQA

Last Updated on 18 ธันวาคม 2023 by Administrator

7 ธันวาคม 2566 ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
Posted in ผู้บริหารและบุคลากร.