ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานสภานักเรียน

Last Updated on 18 ธันวาคม 2023 by Administrator

6 ธันวาคม 2566 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและบริหารสภานักเรียน ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .