“จุดประกายคิด พิชิตฝัน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

     นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จุดประกายคิด พิชิตฝัน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in รอบรั้วโรงเรียน, ไม่มีหมวดหมู่.