ฺBig Cleaning ร่วมใจ ใฝ่สะอาด

27 กรกฏาคม 2565  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  รณรงค์การทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบ

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , .