ประกวดดนตรีวงสตริง “ราชภัฏวิชาการ 67”

Last Updated on 19 ธันวาคม 2023 by Administrator

14 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีวงสตริง “ราชภัฏวิชาการ 67” ในวันที่  ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยสมาชิกในวง ดังนี้
นายกันต์กวี ทวาสิโก
นายณรงค์ฤทธิ์ กาญจนาภรณ์
นายณัฐวัฒน์ นุรักภักดี
นางสาวธาดารัตน์ บัวมณี
นางสาวมัลลิกา ยืนยง
นายธีรพัฒน์ สตันน๊อด

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .