สภานักเรียนปี 2567

Last Updated on 17 มิถุนายน 2024 by pasika

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อำลา สรรหา จัดตั้งพรรค เลือกตั้ง
“สภานักเรียนปี 2567”
เลือกพรรคเดียวที่ใช่ เพื่อชาวเลือดขาว-แดง ทุกคน
13 มิ.ย.67 เข้าคูหา กาเบอร์เดียว
สองพรรคเพียงหนึ่ง เพราะคุณคือหนึ่งคะแนนเสียง
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและร่วมพัฒนา
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

Posted in รอบรั้วโรงเรียน.