กิจกรรม Big Cleaning Day

Last Updated on 17 มิถุนายน 2024 by pasika

ความสะอาดเป็นเรื่องที่พวกเราชาวทว.ต่างตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
การทำกิจกรรมที่ดีคือต้องมีความสุขในงานที่ทำ และความสุขของพวกเราคือการได้ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดของโรงเรียน
“กิจกรรม Big Cleaning Day”
13 มิถุนายน 2567

Posted in รอบรั้วโรงเรียน.