วันไหว้ครู ๒๕๖๗

Last Updated on 17 มิถุนายน 2024 by pasika

3 มิถุนายน 2567
“วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”
ณ อาคารจันผา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
น้อมรำลึกบุญคุณบูรพคณาจารย์
เพื่อให้เป็นวันที่ลูกศิษย์ นักเรียน พร้อมใจกัน ระลึกถึงพระคุณของครู
ผู้ให้การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ได้เติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวตน

Posted in รอบรั้วโรงเรียน.