กิจกรรมไหว้ครู ปี 2565

9 มิถุนายน 2565  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมไหว้ครู  โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับการนับถือศาสนาของนักเรียน

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .