รางวัลประกวดร้องเพลง

Last Updated on 22 มีนาคม 2022 by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ร่วมส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลง งาน OPEN HOUSE ONLINE ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล  ผลการแข่งขัน นางสาวสโรชา นิจศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทเพลงไทยสากล ระดับชั้น ม.ปลาย และเด็กหญิงฟารีดา ยาประจัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเพลงไทยสากล ระดับชั้น ม.ต้น

 

Posted in ผลงานนักเรียน and tagged , .