รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นปี 2566 สพม.สงขลา สตูล

Last Updated on 10 มกราคม 2023 by Administrator

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ขอแสดงความยินดี กับคณะครู ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , , .