สัมมนาห้องเรียน i-Classroom

Last Updated on 21 ธันวาคม 2022 by Administrator

19-20 ธันวาคม 2565  นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(i-Classroom)  ณ โรงแรมพาลาสโซกรุงเทพมหานคร  ซึ่งโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(i-Classroom) เพียงโรงเดียวในจังหวัดสตูล  และเป็น 1 ใน 77 โรงเรียนทั่วประเทศ

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .