ออกข้อสอบแข่งทักษะ

Last Updated on 20 ธันวาคม 2022 by Administrator

19 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันทำแบบทดสอบสำหรับการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล  ซึ่งโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เป็นศูนย์จัดการแข่งขัน

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .