ท่องเที่ยวสตูล

Last Updated on 2 มิถุนายน 2021 by Administrator


สตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย คำว่า สตูล มาจากคำภาษามลายูเกอดะฮ์ว่า สะตุล แปลว่า “กระท้อน” ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง นครีสโตยมำบังสาครา นั้นหมายความว่า “สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา” ดังนั้น ตราพระสมุทรเทวาจึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

Posted in ความรู้.