เลาะรั้วทว.พาไปส่องกิจกรรมเรียนออนไลน์ (ช่วงโควิด)

Last Updated on 4 มิถุนายน 2021 by สาลินี พรหมมาน

      เรียนเป็นกลุ่ม รุมกันเรียน

                   ไม่เข้าใจ ให้ขยันถาม

                 ขีดๆเขียนๆ เรียนวนกันไป

Posted in การเรียนการสอน.