เลาะรั้วทว.พาไปส่องกิจกรรมเรียนออนไลน์ (ช่วงโควิด)

      เรียนเป็นกลุ่ม รุมกันเรียน

                   ไม่เข้าใจ ให้ขยันถาม

                 ขีดๆเขียนๆ เรียนวนกันไป

Posted in การเรียนการสอน.