มอบเงินทายาท ท.ว. ครอบครัวนูรอัยดา

Last Updated on 15 กุมภาพันธ์ 2023 by Administrator

14 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรณี  จิเหม รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ให้มอบเงินทายาท ท.ว. แก่ครอบครัววของเด็กหญิงนูรอัยดา โจวรรถะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged .