ยินดีกับ ผอ.เดชา

2 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา  ผอ.พนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน และคณะครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เดชา  ปาณะศรี  ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged .