ติดต่อเรา

โรงเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ที่อยู่ : 48 หมู่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โทรศัพท์ : 074-839-655 โทรสาร : 074-839-655

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) : tapae_tw2012@hotmail.com    และ     tpschool2563@gmail.com

เว็บไซต์ http://www.tpd.ac.th/

ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ https://sites.google.com/view/thapeapadungwit-school/

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1091560172/

Facebook : https://www.facebook.com/tpschool.net/

 

Posted in ช่องทางติดต่อ, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .