ส่งเสริมอาชีพ:ขนมรังต่อ

30 มีนาคม 2565  งานแนะแนว โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน  โดยให้นักเรียนฝึกทำขนมรังต่อจากวิทยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ขนมรังต่อ หรือขนมดอกจอก ขนมไทยรูปร่างเหมือนดอกไม้และมีรสชาติกรอบอร่อย  เริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งสาลีเข้าด้วยกัน ใส่น้ำปูนใสและน้ำทีละน้อย ตามด้วยไข่ไก่ น้ำตาล เกลือ คนให้เข้ากันและพักไว้ 3 ชั่วโมง จากนั้นนำแม่พิมพ์ไปจุ่มลงในแป้งที่เตรียมไว้ ต่อด้วยจุ่มลงในน้ำมันร้อนๆ พอแป้งอยู่ตัวแล้วให้นำแม่พิมพ์ออก  รอให้สุกเหลืองแล้วจึงค่อยยกขึ้นมาสะเด็ดดน้ำมัน สุดท้ายเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการทำขนมดอกจอก

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , .