รับมอบอุปกรณ์ห้องเรียน I-Classroom

1 เมษายน 2565  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ได้รับมอบอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน I-Classroom  จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัส (I-Classroom)

ทั้งนี้โรงเรียนจะพัฒนาห้องเรียน I-Classroom  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มัธยมดีสี่มุมเมือง และประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .