ติดตามโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วน โครงการ “โรงเรียนคุณภาพ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล,  นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล,  นายพนมไพร วงศ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์และคณะครูให้การต้อนรับ

Posted in รอบรั้วโรงเรียน.