กิจกรรม MATH CONTEST

Last Updated on 1 กรกฎาคม 2022 by Administrator

30 เดือนมิถุนายน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม MATH CONTEST  ระหว่างเวลา 13.30 – 16.10 น.
ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

 

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , .