กิจกรรม MATH CONTEST

30 เดือนมิถุนายน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม MATH CONTEST  ระหว่างเวลา 13.30 – 16.10 น.
ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

 

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , .