นิเทศ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. คณะกรรมการนิเทศโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , , .