ผู้สมัคร นศท. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

24 มิถุนายน 2565 เวลา07.00 น.นายสำเนาว์ บุบผันและคณะได้รับมอบหมายจากนายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ให้พานร.เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครนศท.ปี1/2565 จำนวน 44 คน ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , .