มอบทุนมูลนิธิมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล

2 สิงหาคม 2565  นางอรณี  จิเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา  ให้กับ ด.ญ.พิชญาภรณ์ หนูช่วย ชั้น ม.1/1   ซึ่งมูลนิธิมัธยมศึกษาจังหวัดสตูลเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสตูลทุกโรงเรียน

ขอขอบคุณมูลนิธิมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล เป้นอย่างยิ่ง

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .