ลงนามร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก

9 ธันวาคม 2564 นายพนมไพร  วงศ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ พร้อมด้วยนางพอลาสลักษณ์  ชุมละออง  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง  ผลจากการลงนามทำให้นักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ได้รับโควต้าเข้าเรียนในสถาบันพระบรมราชชนกจำนวน 4 คน

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .