ผอ.อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom)

13  มิถุนายน 2565 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูฯ ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom)  ณ จังหวัดกระบี่

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .