ประชุมผู้ปกครอง เทอม 2/2654

ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2654  ระบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม ZOOM

Meeting ID: 915 6477 1136
Passcode: 777888

หรือเข้าห้องประชุมทางลิงค์
https://zoom.us/j/91564771136?pwd=ZVN3NDRXVU90YlpsVldzSmdjTVM3QT09

กำหนดการประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 ตุลาคม 2564

12:30 น.  เปิดห้องประชุมออนไลน์
13:30 น.  ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง  พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา
13:50 น.  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ
14:30 น.  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ โดยกลุ่มกิจการนักเรียน
15:00 น.  กิจกรรมถาม ตอบปัญหา ความต้องการ ฯลฯ

การดาวน์โหลดและติดตั้ง ZOOM  บนมือถือ

 

Posted in ข่าวจากกลุ่มงานภายใน and tagged , , .