สอบ O-NET ม.3 ปกศ.2565

Last Updated on 16 กุมภาพันธ์ 2023 by Administrator

12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เป็นสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์และโรงเรียนสาครพิทยาคาร

ดูเพิ่มเติม

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , , .