ประชุมเรื่องการทดสอบ o-net

30 มกราคม 2565  นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์,  นางอรณี  จิเหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  และนางอังคณา ศุภพงศกร ผู้รับผิดชอบงานวัดผล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบ O-net ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .