บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

23 มีนาคม 2565 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ทั้งนี้จะนำความร่วมมือทางวิชาการมาพัฒนานักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ต่อไป

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , , .